Teken het charter

Nu TEKENEN!

Ik vind dit een goed idee en wil het charter tekenen om een mondiaal fonds op te richten !

Ik wil bijdragen

LEGATEN!

Ik vind basisgezondheidszorg een recht voor iedereen en wil bijdragen om dit te realiseren!

HET BOEK

Het leven van Hélène intrigeert me, ik wil graag het boek en draag zo mijn steentje bij!

Hélène De Beir Research Fellowship

DFO5 lowres

Dirk Van Braeckel, financieel-administratief directeur ICRH Ugent | Francis De Beir, voorzitter HDBF | Olivier Degomme, wetenschappelijk directeur ICRH UGent

Het is met een groot genoegen en met een zekere trots dat ik kan melden dat de Hélène De Beir Foundation een schenking heeft gedaan aan de Universiteit Gent waarmee een Hélène De Beir Research Fellowship zal worden opgestart vanaf 1 januari 2013. Dit gebeurt in samenwerking met het International Centre for Reproductive Health van de Universiteit Gent.

Dit is een flinke stap in onze werking: van uit dit platform kunnen onze doelstellingen – geneeskundige zorgen voor alle mensen ter wereld – verder gestalte krijgen, uitgedragen worden in het internationale academische milieu en invloed uitoefenen op de beleidsmakers.

Het is een begin. De volgende stap is het streven naar een volwaardige leerstoel, een Hélène De Beir Chair on the Right to Health, maar daarvoor dienen onze budgetten groter te zijn. We werken eraan.

Ik wil van deze nieuwsbrief gebruik maken om al onze maandelijkse schenkers te danken voor hun maandelijkse steun. Deze maandelijkse schenkers dragen onze dagelijkse werking, ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk deze steun voor ons is. Dank daarvoor !

Dank aan allen die vandaag beslissen om toe te treden tot die groep van trouwe schenkers. Hiermee laat u zien hoezeer u begaan bent met de gedachte aan Hélène, haar leven en haar werk, en met haar idealen die wij verder laten leven. Dank alvast hiervoor !

Mooie Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!

Uw genegen,
Francis De Beir, Voorzitter

Basisgezondheidszorg is een recht voor iedereen

Resultaten 1 - 683 van683
personen tekenden reeds het charter. En u?
Teken het charter