helene-de-beir-p3

Eenvoudige rekenkunde met Jeffrey Sachs: 10 cent is wat we nodig hebben

op .

In de editie van 8 september van het gerespecteerde medisch tijdschrift The Lancet legt Professor Jeffrey Sachs van het Earth Institute van Columbia University nog eens uit dat de inwoners van de hoge inkomens landen slechts 10 cent van elke 100 euro (of dollar) die ze verdienen zouden moeten bijdragen om basisgezondheidszorg te financieren voor iedereen. Op deze manier:

“… regeringen van lage inkomenslanden hebben vaak onvoldoende inkomsten om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot een basispakket gezondheidszorg, zelfs als ze dat zouden willen. Wat eenvoudige rekenkunde is hier aangewezen. Het minimumpakket voor basisgezondheidszorg kost ongeveer US$50-60 per persoon.”

“Maar zelfs deze bescheiden som (in vergelijking met de duizenden dollar die we per persoon per jaar in hoge inkomenslanden aan gezondheidszorg besteden) ligt buiten het bereik van de armste landen. Neem een land met een bruto binnenlands product (bbp) van ongeveer $300 per persoon, zoals Mali of Ethiopië. Openbare inkomsten via belastingen, taksen en dergelijke kunnen in die landen tot 20% van het bbp bedragen, of $60 per persoon per jaar. Daarmee moeten alle overheidsuitgaven worden betaald, ook onderwijs, infrastructuur en administratie, niet alleen gezondheidszorg. Een internationale norm die gekend is als de ‘Verklaring van Abuja’ stelt dat lage inkomenslanden zowat 15% van hun budget aan basisgezondheidszorg voor iedereen moeten besteden. Dat vraagt een serieuze inspanning, maar het kan. Echter, 15% van $60 is slechts $9 – dat is wat deze landen aan gezondheidszorg kunnen besteden.”

“Deze kost suggereert een behoefte aan zowat $40 miljard van de donorlanden, in vergelijking tot ongeveer $27 miljard in 2010. Nog eens $13 miljard en we zijn er. Dat is slechts 0,1% van het bbp van de hoge inkomenslanden, en zo kan de behoefte aan internationale hulp voor basisgezondheidszorg voor iedereen worden samengevat als 10 cent van elke $100 inkomsten in donorlanden.”

Deze cijfers beschrijven een orde van grootte, ze zijn niet precies. Maar ze zijn wel realistisch en ze steunen ons charter en 10 cent eis.

Dat is geen toeval. Jeffrey Sachs was een belangrijke gast op onze conferentie van 2009 en zijn werk is altijd een inspiratiebron voor ons geweest. Het is fijn te weten dat we nog altijd op dezelfde golflente zitten.