helene-de-beir-p3

Gorik Ooms op 19de AIDS Conferentie

op .

Gorik Ooms van de HDBF werd uitgenodigd als spreker op de 19de Internationale AIDS Conferentie, om er de mondiale prioriteiten voor gezondheid in de komende jaren te bespreken.

De Millenniumdoelen, met daarin drie doelstellingen inzake gezondheid, zouden tegen 2015 moeten verwezenlijkt zijn. Dat zal niet gebeuren, maar de internationale Gemeenschap is al aan het nadenken over wat er na 2015 moet gebeuren. Het ziet er naar uit dat ‘Universal Health Coverage’, wat we zouden kunnen vertalen als ‘universele gezondheidsverzekering’ het volgende gezondheidsdoel van de internationale gemeenschap wordt. Dit zou goed nieuws kunnen zijn, want het klinkt ook als mondiale sociale bescherming voor gezondheid, niet? Maar als het niet geworteld is in het recht op gezondheid, noch in nationale en internationale verantwoordelijkheden, dan zouden die zorgen die ‘universeel’ worden toegekend wel eens heel pover kunnen uitvallen in arme landen. De aanvaarding van een mondiale verantwoordelijkheid voor gezondheid vindt zijn oorsprong in de mondiale beweging tegen AIDS, en het zou fantastisch zijn als deze beweging ‘Universal Health Coverage’ of UHC zou steunen en beïnvloeden. Dat is nog niet gebeurd, maar de HDBF zal al het mogelijke doen opdat het zou gebeuren! Bekijk Gorik Ooms’ toespraak.