Teken het charter

Nu TEKENEN!

Ik vind dit een goed idee en wil het charter tekenen om een mondiaal fonds op te richten !

Ik wil bijdragen

LEGATEN!

Ik vind basisgezondheidszorg een recht voor iedereen en wil bijdragen om dit te realiseren!

HET BOEK

Het leven van Hélène intrigeert me, ik wil graag het boek en draag zo mijn steentje bij!

Toegang tot basisgezondheidszorg voor iedereen

Ongeveer één op drie mensen die op deze planeet leven – 2,5 miljard mensen – hebben geen toegang tot basisgezondheidszorg.

Sommige van die mensen, ongeveer één miljard, leven in landen die simpelweg te arm zijn, de zogenaamde ‘lage inkomenslanden’. De economische activiteit in die landen bedraagt er minder dan € 1000 per persoon en per jaar. (Ter vergelijking: de economische activiteit in België bedraagt € 36.000 per persoon en per jaar).

Om de lage inkomenslanden toe te laten basisgezondheidszorg te verstrekken aan hun inwoners zou iedere inwoner van de zogenaamde ‘hoge inkomenslanden’ zo’n € 36 moeten schenken aan iedere inwoner van de lage inkomenslanden. Van iedere € 100 hier verdiend zou dit 10 cent betekenen.

Andere mensen zonder toegang tot basis geneeskundige zorgen leven in landen die wel rijk genoeg zijn. De zogenaamde ‘midden inkomenslanden’ hebben geen internationale financiële hulp nodig. Het probleem daar is dat die landen pogen een groter deel van de economische wereldactiviteit naar zich toe te halen, en daarom de lonen zo laag mogelijk houden. Lage lonen betekent ook lage belastinginkomens in die landen, met als gevolg: onvoldoende middelen om basis gezondheidszorg te verschaffen.  lees meer...

Basisgezondheidszorg is een recht voor iedereen

Resultaten 1 - 14738 van14738
personen tekenden reeds het charter. En u?
Teken het charter