Global Health Conference 2009 - Nieuws

De Hélène De Beir Foundation doet een oproep voor een nieuwe benadering van wereldgezondheidszorg

Brussel, 21 oktober 2009

Francis De Beir, vader van Hélène De Beir, humanitair verantwoordelijke van Artsen Zonder Grenzen die vermoord werd in Afghanistan in 2004, is een fier man. Vandaag sluit de Hélène De Beir Foundation een baanbrekende conferentie af. Met de hulp van de parlementsleden voor de millenniumontwikkelingsdoelstellingen, het Instituut voor Tropische Geneeskunde, het AIDS Fonds Nederland, The Rockefeller Foundation en het befaamde Britse medische tijdschrift The Lancet bracht de Foundation 80 experten van over de hele wereld samen, onderzoekers en mensen die in de dagelijkse praktijk staan inzake wereldgezondheidszorg. 2.5 miljard mensen hebben tot op heden geen toegang tot basisgezondheidszorg. De afgelopen dagen hebben deze experten nieuwe benaderingen gezocht om een antwoord te geven op deze onaanvaardbare werkelijkheid.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is er per persoon / per jaar 40 US dollar nodig om basisgezondheidszorg te verlenen in de armste landen ter wereld. Dit is een klein bedrag vergeleken met de budgetten van 2.500 tot 3.500 US dollar die jaarlijks per persoon uitgegeven worden in landen met een hoog inkomen, maar een onrealistisch hoog bedrag voor landen met een laag inkomen. Gorik Ooms, voormalig Algemeen Directeur van Artsen Zonder Grenzen België en momenteel onderzoeker aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde en aan Yale University, presenteerde hierover nauwkeurig cijfermateriaal. " De rijke landen hebben beloofd om 0.7% van hun bruto binnenlands product voor internationale solidariteit te voorzien. Wat we nodig hebben is 0.1% van het bruto binnenlands product - slecht 1/7 van wat tientallen jaren geleden beloofd is voor gezondheidszorg. Tegen 2015 - het jaar waarin beloofd werd om de millenniumontwikkelingsdoelstellingen te halen - zou dat 50 miljard US dollar moeten zijn, als we dit samentellen met nog eens 50 miljard US dollar eigen inkomsten van de ontwikkelingslanden komen we tot het resultaat van 100 miljard US dollar, of 40 US dollar per persoon. Het is dus perfect mogelijk.

50 miljard US dollar is veel geld, maar recent opgerichte wereldgezondheids- solidariteitsstructuren zoals het Global Fund voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria, bewijzen dat het mogelijk is om substantiële bedragen te verzamelen en te verdelen, terwijl ook oog wordt gehouden op de vermindering van het risico op corruptie en slecht beheer. Alle experten waren het erover eens dat er moet afgestapt worden van het idee dat hulpverlening tussen staten slechts tijdelijk zou zijn en op basis van vrijgevigheid, maar dat het idee moet aanvaard worden dat gezondheidszorg een verantwoordelijkheid is van de hele wereld. Hulp, gebaseerd op vrijwillige bijstand, is op dit moment de grootste motivatie in de benadering van ontwikkelingssamenwerking en dat is hoogst problematisch. Het gegeven dat 40 US dollar per persoon / per jaar voor basisgezondheidszorg zou moeten voorzien worden, kan enkel efficiënt zijn als dit bedrag ook gegarandeerd is. Het zal niet werken wanneer de middelen enkel voorradig zouden zijn in tijden van economische hoogconjunctuur, maar zouden verdwijnen wanneer de economie minder goed functioneert.

De Hélène De Beir Foundation zal in de toekomst het idee van algemene verantwoordelijkheid voor gezondheidszorg over de grenzen heen promoten bij niet- gouvernementele organisaties en nationale en internationale instellingen. Het idee is tegelijkertijd eenvoudig en revolutionair. Het betekent simpelweg dat wanneer men accepteert dat gezondheid een mensenrecht is, we erkennen dat dit ook nationale en internationale verplichtingen inhoudt. Als we deze verplichtingen erkennen dan aanvaarden we ook dat we een verplichting hebben van solidariteit over de grenzen heen. Want wanneer het gaat over de realisatie van toegang tot basisgezondheidszorg, dan moeten en kunnen we echt de wereld veranderen.

Francis De Beir geeft toelichting: "Dit is een voorbeeld van het werk dat mijn dochter gedaan zou hebben moest zij niet vermoord zijn geweest. Toen ik de Hélène De Beir Foundation opgericht heb, heb ik getracht om haar overtuiging en haar ideeën in de Foundation te verankeren. Dit is haar nalatenschap aan de wereld. Het is vreemd, maar moest zij niet gestorven zijn zou ik dit initiatief niet genomen hebben. Zoals één van de deelnemers aan de conferentie me zei, het is een voorbeeld van een merkwaardige samenkomst van goed en slecht. Uit een dramatische gebeurtenis werden de grondvesten gelegd van een idee dat bergen kan verzetten."

De Hélène De Beir Foundation heeft zich als objectief gesteld het ondersteunen van de menselijke waardigheid voor iedereen, met een focus op gezondheidszorg, en dit door onderzoek, overleg en het creëren van bewustwording. President Jimmy Carter, President Mary Robinson en andere internationale personaliteiten hebben hun steun aan de Foundation toegezegd. Mary Robinson, voormalig President van Ierland en voormalig Hoog Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, is speciaal naar Brussel gekomen om haar steun aan de conferentie te betuigen, samen met de gerenommeerde Amerikaanse ontwikkelingseconoom Jeffrey Sachs. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België vereerde de conferentie met haar aanwezigheid en gaf blijk van haar steun aan de conclusies van de conferentie. Armand De Decker, Voorzitter van de Senaat, nodigde de deelnemers aan de conferentie uit om hun bevindingen te delen met de parlementsleden.

Hélène De Beir had rechten gestudeerd en had ook een opleiding genoten in internationaal recht. Zij werkte als humanitarian affairs officer voor Artsen Zonder Grenzen wanneer ze werd vermoord. Zij combineerde intellectuele interesse voor theoretische concepten met een passie voor de praktijk op het terrein. De Foundation, die haar naam draagt, tracht bruggen te bouwen tussen nieuwe ideeën en de praktische toepassing ervan op het terrein. "Er is nog zoveel werk dat moet gedaan worden", zegt Francis, Voorzitter van de Foundation, " inzake wereldgezondheidszorg en geweld tegen vrouwen, inzake wereldgezondheidszorg en kindersterfte, inzake wereldgezondheidszorg en klimaatsverandering, en inzake wereldgezondheidszorg en terrorisme... Dit was onze eerste, maar niet onze laatste conferentie.