helene-de-beir-p1

Legaten

Neem de hélène de beir foundation op in uw testament

U kan de werking van de Hélène De Beir Foundation steunen door haar op te nemen in uw testament. Indien u de Hélène De Beir Foundation reeds financieel steunt, dan vergroot en verlengt u daarmee uw engagement op betekenisvolle wijze. Uw testament kan u ten allen tijde aanpassen. Door uw wilsbeschikking vast te leggen in een testament, verloopt alles zoals u het gewild had.

Er zijn verschillende soorten testamenten

Holografisch testament

Een testament volledig door u geschreven, gedateerd en gehandtekend. U kan het al dan niet in bewaring geven bij een notaris. Gezien de soms ingewikkelde berekeningen en vormvereisten raden wij u aan om een notaris te raadplegen.

Het authentiek testament / Notariële akte)

Wordt door u in samenspraak met de notaris van uw keuze opgesteld, volgens wat u hem dicteert. U dient het testament te handtekenen en de notaris zal het voor u bewaren.

Het internationaal testament

Wordt door de erflater voorgelegd aan een notaris, die op zijn beurt een verklaring opstelt. De notaris bewaart het testament samen met de verklaring in een verzegelde omslag.

Hoe dan ook, adviseren wij u om uw testament op te maken in overleg met een notaris. Hij bewaart uw testament en zorgt ervoor dat het uitgevoerd wordt zoals u dat gewenst heeft. Een deel van uw vermogen is uiteraard bestemd voor uw erfgenamen, maar daarnaast kan iedereen zelf vastleggen wat er na zijn overlijden met zijn bezittingen gebeurt.

De successierechten (deel wat naar de overheid gaat) op wat u nalaat kunnen aardig oplopen: tot maar liefst 65%. Maar indien u ervoor kiest om uw nalatenschap aan de Hélène de Beir Foundation te schenken, dan is dat veel minder: 8,8% in Vlaanderen, 7% in Wallonië en 6,6% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (in plaats van 12,5% voor VZW’s).

U kan ook beslissen om een gedeelte van uw vermogen aan de Hélène De Beir Foundation na te laten en toch uw erfgenamen, na aftrek van successierechten, een groter deel na te laten. Die vorm noemen we een DUO - LEGAAT.

Indien u erover nadenkt om de Hélène De Beir Foundation op te nemen in uw testament, neem dan contact op met Mevr. Anne Van den Bussche, onze medewerkster nalatenschappen. Geheel vrijblijvend en in alle discretie zal zij u met raad en daad bijstaan en u informeren over de mogelijkheden die het best bij u en uw erfgenamen passen.

Contacteer vrijblijvend Anne Van den Bussche

portret Anne Van den Bussche

Anne vertelt

“Het is altijd bijzonder als mensen beslissen om de Hélène De Beir Foundation met hun nalatenschap op een bijzondere wijze te steunen. Wanneer ze advies vragen, dan komen daar vaak zeer persoonlijke en gevoelige zaken bij kijken. Ik ga daar professioneel en discreet mee om, zoals ook in al mijn contacten met notarissen en vermogensbeheerders.

Ik stond indertijd mee aan de wieg van de oprichting van de Hélène De Beir Foundation en ik zorg er steeds voor dat ik handel in de geest van de idealen en de werking van de Foundation. De wensen van de erflater zijn voor mij het belangrijkst en ik sta iedereen die nood aan informatie heeft, met woord en daad bij. Ik ben heel blij dat ik met mijn vakkennis de mensen van dienst kan zijn.“

    Ik vind gezondheidszorg een recht voor iedereen!
    , ik steun graag Hélène De Beir Foundation en onderteken het charter!