Wie was Hélène?

Het leven van Hélène

Geboren in 1974, kreeg Hélène van meet af aan een internationaal gekleurde opvoeding met nadruk op studie, plichtsbesef en sociale verantwoordelijkheid. Ze studeerde rechten aan de Vrije Universiteit Brussel en haalde een Master in International Relations en Economy aan de Johns Hopkins University te Washington, USA.

Reeds als adolescente was ze zeer sociaal bewogen en ontwikkelde ze een scherp rechtvaardigheidsgevoel. Ze nam deel aan verschillende jeugdprojecten rond minderbedeelden in Hongarije, Kenia, India en Venezuela. Haar studies en interesses leidden haar naar wat zij wou doen voor een betere wereld: humanitaire actie.

Voor de Jimmy Carter Foundation bracht ze een paar weken door in Liberia en hielp er schrijven aan een nieuwe grondwet. Ze werkte voor de Belgische Dienst voor Ontwikkelingssamenwerking en na een passage in de wereld van de financiën, werd ze voor Médecins du Monde voor het eerst naar Afghanistan gestuurd in augustus 2002. In Herat trok ze zich het lot aan van de duizenden
binnenlandse vluchtelingen die zich daar in de loop van de laatste tien jaar in kampen hadden verzameld.

In 2003 vervoegde ze Artsen Zonder Grenzen (AZG) en vertrok naar Irak in april en naar Ivoorkust in juni. In het voorjaar van 2004 was ze opnieuw in Afghanistan om er de leiding te nemen van een tuberculosekliniek in de westelijke provincie Badghis. Ze werd er door iedereen gerespecteerd en geliefd.

Het noodlot slaat toe

Op 2 juni 2004 werd een wagen van Artsen Zonder Grenzen op weg naar de hoofdstad Kaboel, onderweg onder vuur genomen. Hélène werd, samen met vier collega’s, op brutale wijze doodgeschoten. De reden van de moord is tot op vandaag niet gekend. Waarschijnlijk ligt de oorzaak in een verdergaande criminalisering van Afghanistan, waar wapens en drugs (papavers) een groot deel van het binnenlands product uitmaken.

Artsen Zonder grenzen heeft zich daarna uit Afghanistan teruggetrokken, overtuigd dat de veiligheid, de integriteit en de neutraliteit van haar werking er niet langer gewaarborgd waren. Gedurende al haar zendingen was Hélène ooggetuige van veel menselijk leed en geweld. Ze ijverde voor betere levensomstandigheden, luisterde naar de schrijnende verhalen van slachtoffers en schreef indrukwekkende getuigenissen en aanbevelingen om hun lot te verbeteren. Haar bijzondere aandacht ging uit naar het lot van de vrouwen, drievoudig slachtoffer van traditie, ziekte en geweld. Hélène was er trots op om voor Artsen Zonder Grenzen te werken. Als projectleider was ze er ondermeer verantwoordelijk voor dat het medisch team in de best mogelijke omstandigheden zijn taken kon uitvoeren.

In 2007 werd op de Algemene vergadering van Artsen Zonder Grenzen beslist een stichting op te richten ter ondersteuning van ondermeer het toegepast onderzoek van Artsen Zonder Grenzen op het vlak van mensenrechten, ondervoeding, waterbevoorrading en de toegang tot geneesmiddelen zou ondersteunen.

Oprichting Hélène De Beir Foundation

Later dat jaar werd de Hélène De Beir Foundation opgericht. De Hélène De Beir Foundation ondersteunt concreet de humanitaire actie van Artsen Zonder Grenzen op het terrein. AZG werd in 1972 opgericht en wil als medische organisatie slachtoffers van natuurrampen, oorlogen, epidemieën of hongersnood, verzorgen, genezen en voeden. Zij doet dit in volledige onafhankelijkheid en onpartijdigheid ten aanzien van iedere ideologie, religie, afkomst, of wat dan ook.

De Hélène De Beir Foundation steunt de humanitaire projecten van Artsen Zonder Grenzen, maar de Foundation voert ook eigen projecten en programma’s in eigen beheer uit, die aansluiten bij het werk en de levensvisie van Hélène. De Hélène De Beir Foundation zet het werk van mijn dochter verder. Ik nodig U uit om kennis te maken met deze Stichting, door u te informeren via deze website of onze brochures en publicaties. Maar vooral, – en hieraan hecht ik het grootste belang – via een persoonlijkonderhoud. Uw medewerking zal ik ten zeerste appreciëren, welke ook de vorm zal zijn waarvoor U wil opteren.

Ze zal U op persoonlijk vlak verrijken, want ze zal een concrete bijdrage zijn tot die betere wereld waar ook Hélène, tot het einde toe, met hart en ziel voor werkte. Aarzel niet om mij rechtstreeks te contacteren . Al uw vragen zal ik met spoed beantwoorden en met Uw opmerkingen zal ik rekening houden.

Francis De Beir, voorzitter