helene-de-beir-p1

Financieel Steunen

Een eenmalige gift

Gezondheid is slechts een element van de mondiale sociale bescherming, maar we geven het voorrang omdat het levensnoodzakelijk is en omdat we relatief precies kunnen inschatten wat ervoor nodig is.

Volgens ramingen van de Wereldgezondheidsorganisatie hebben de regeringen van de armste landen - waar ongeveer één miljard mensen wonen - minstens €50 per inwoner per jaar nodig, en kunnen ze zelf gemiddeld slechts €10 per inwoner bijdragen. €40 miljard is niet weinig, maar het bruto nationaal inkomen van de inwoners van de rijkste landen samen - ook een miljard mensen - is ongeveer $40 biljoen.

Per €100 inkomen is slechts 10 cent nodig

Contacteer voorzitter Francis De Beir - GSM +32(0) 475-48.49.76. -

Een permanente opdracht

Gezondheid is slechts een element van de mondiale sociale bescherming, maar we geven het voorrang omdat het levensnoodzakelijk is en omdat we relatief precies kunnen inschatten wat ervoor nodig is.

Volgens ramingen van de Wereldgezondheidsorganisatie hebben de regeringen van de armste landen - waar ongeveer één miljard mensen wonen - minstens €50 per inwoner per jaar nodig, en kunnen ze zelf gemiddeld slechts €10 per inwoner bijdragen. €40 miljard is niet weinig, maar het bruto nationaal inkomen van de inwoners van de rijkste landen samen - ook een miljard mensen - is ongeveer $40 biljoen.

Van elke €100 inkomen is dus slechts 10 cent nodig

Contacteer voorzitter Francis De Beir - GSM +32(0) 475-48.49.76. -

Grote giften

Wordt "Patron van de Hélène de Beir Foundation"

Een “Endowment Fund komt niet tot stand aan de hand van vele kleine bijdragen. De Hélène De Beir Foundation richt zich daarom in het bijzonder tot U die, samen met de leden van het Honorary Committee en al onze schenkers, het belang van het toegepast humanitair onderzoek inziet en de fundamentele verbeteringen die dit werk oplevert voor de levensomstandigheden van grote bevolkingsgroepen.

Wordt “Patron“ van de Hélène De Beir Foundation en verbindt uw naam of die van uw onderneming voor altijd aan de Hélène De Beir Foundation en vervoeg de steeds groter wordende groep mensen die begaan zijn met de grote problemen van de mensheid en fundamentele veranderingen willen.

Contacteer voorzitter Francis De Beir - GSM +32(0) 475-48.49.76. -

Op eenvoudig verzoek wordt uw gift anoniem gehouden en niet gepubliceerd. Wenst uw bedrijf extern te communiceren omtrent uw steun aan de Hélène De Beir Foundation, maak dan een afspraak met het secretariaat over de modaliteiten.

Ook wanneer U vanuit het buitenland een gift overmaakt, kan U bij ons terecht met al uw vragen. Contacteer ons hieromtrent.