helene-de-beir-p3

Uganda - 23/08/2017

op .

Er zijn in Uganda een aantal ngo’s die werken op het gebied van de mensenrechten. Eén van hen, CEHURD ( Center for Health, Human Rights and Development ) vroeg de medewerking van de Hélène De Beir Foundation bij de organisatie van een twee daags « Civil Society Workshop on Promotion Accountability in Health Rights Advocacy ».

Gorik Ooms, CEO van HDBF, Professor aan de London School of Hygiene and Tropical Medecine, gaf er een inleiding en reikte aan de medewerkers van 15 lokale ngo’s en vertegenwoordigers van de overheid systemen aan waarbij een overzicht kan worden gemaakt, op bazis van gegevens uit de werkelijkheid, van de wijze waarop in Uganda de overheid voldoet aan haar plicht al haar inwoners medische verzorging te bieden. Het recht op gezondheid staat niet ingeschreven in de Ugandese grondwet, zoals dat bv in België wel het geval is.